Tokaido Meisho no Uchi, Maisaka

 

Autore: Tsukiyoka Yoshitoshi
Serie: Luoghi famosi sul Tokaido
Datazione: 1863
Classificazione: A.DM.059Commenti